Contact

How can we help?

Company details

11Sigma Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 2/3
Gdańsk 80-170
Poland

NIP (VAT number)

PL5833332326

REGON (National Register of Economic Units)

38197172500000

KRS (National Court Register)

0000761246

Registry court

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank account details

Bank name, BIC/SWIFT
mBank, BREXPLPWMBK

PLN
PL 96 1140 2004 0000 3102 7829 1392

PLN (VAT split-payment)
PL 35 1140 2004 0000 3303 0059 0461

USD
PL 51 1140 2004 0000 3312 0729 8740